aula_cap

 

AULA D'ACOLLIDA

 

- Avaluació Primària/ Secundària. Departament d'ensenyament. Generalitat de Catalunya. WEB

Avaluació Primària.

Quadern de Comprensió Lectora                      
Instruccions de Comprensió Lectora
Quadern de Comprensió Oral. Instruccions de Comprensió Oral
Quadern d' Expressó Escrita. Instruccions dExpressió Escrita.
Quadern d' Expressió Oral.
Instruccions dExpressió Oral.
 

Avaluació Secundària.

Quadern de Comprensió Lectora                        Instruccions de Comprensió Lectora
Quadern de Comprensió Oral                              Instruccions de Comprensió Oral
Quadern d' Expressió Escrita                               Instruccions d' Expressió Escrita
Quadern d' Expressió Oral                                    Instruccions d' Expressió oral
 

- Parlem, llegim i escrivim amb la Nàdia i el Li. Material elaborat pel grup de mestres del programa d' Educació Compensatòria del Vallès Occidental. WEB

El material està pensat i organitzat per iniciar l'alumnat en els primers passos d'aprenentatge de la llengua oral: s'introdueixen les estructures lingüístiques bàsiques, el vocabulari més usual, així com els primers passos en I'aprenentatge de la llengua escrita.

1. Anem a l'escola, anem a l'institut. ( lletra d'impremta) ( lletra lligada)
2. El nostre cos. ( lletra d'impremta) ( lletra lligada)
3. La casa i la família. ( lletra d'impremta) ( lletra lligada)
4. El carrer. Els mitjans de transport. ( lletra d'impremta)

 

- Làmines sobre activitats quotidianes. Col·lecció de 23 làmines que presenten diàlegs sobre activitats quotidianes i guia didàctica per facilitar-ne la utilització a l'aula. Generalitat de Catalunya. WEB

Ens presentem                               
Activitats quotidianes                 
Al bar i al restaurant La família
Els mesos i estacions La salut
Anem a comprar Feines
Estudis Casa i entorn
Llocs i transports Les festes de Nadal
Les disfresses Conversa telefònica
Casa meva Malalties
Parar taula Trobar feina
Les Vacances Les institucions
Els viatges Paisatge i clima
Els regals                                   Guia didàctica

 

- Vocabulari Bàsic en català. Material elaborat per l' Emilia Alcaraz. WEB 

 
 

- Aprenentatge del català i llengües d'origen. Ara i Adés. Conjunt de materials, format per material manipulatiu per a l'alumnat, orientacions per al professorat i un material complementari on es presenten les característiques d'algunes llengües a partir de la comparació entre el català i les llengües d'origen de l'alumnat. Material elaborat per la Maria Antònia Burguesa i Maria Torras. WEB.  

 

- El Patufet (Una mà de contes) dossier alumnat vídeo. Material elaborat per l'Anna F. Buñuel Núria Alba Romà. Generalitat de Catalunya. Departament d'educació. WEB. 

 

- Comencem és un material que ofereix un conjunt d’activitats i propostes didàctiques per facilitar l’aprenentatge de la llengua catalana a l’alumnat nouvingut que s’acaba d’incorporar al nostre sistema educatiu. Material elaborat per Arnáiz,Pilar; Carreras,Gemma; Gómez,Fefa; Via,Rosa Maria; Martínez, David (il·lustrador) Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació. Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social.  WEB

Classe           
La Classe    
 

- Làmines elaborades per Viure a Catalunya. Generalitat de Catalunya. WEB (làmines amb text i sense text)
Guia didàctica  per a la utilització de les làmines. WEB.  

La casa (làmina amb text)                                  La casa (làmina sense text)               
El Parc (làmina amb text) El Parc (làmina sense text)
La ciutat (làmina amb text) La ciutat (làmina sense text)
Els oficis (làmina amb text) Els oficis (làmina sense text)
La platja i el port (làmina amb text) La platja i el port (làmina sense text)
El mercat i el supermercat (làmina amb text) El mercat i el supermercat (làmina sense text)
Els transports (làmina amb text) Els transports (làmina sense text)
El temps (làmina amb text) El temps  (làmina sense text)
La muntanya i el camp (làmina amb text) La muntanya i el camp (làmina sense text)
El centre cívic (làmina amb text) El centre cívic (làmina sense text)
El centre comercial (làmina amb text) El centre comercial (làmina sense text)
 

- Vocabulari en imatges.   Viure a Catalunya. Vocabulari bàsic en imatges que s’adreça a les persones que acaben d’arribar a Catalunya i no coneixen la llengua catalana. WEB . Generalitat de Catalunya.

Els espais Els exteriors Els habitatges Els serveis
  La peixateria La papereria La pastisseria
Les botigues El supermercat La fruiteria La roba
L'alimentació Els aliments Els postres Les fruites
El bany Bany 1 Bany 2  
Altres Els contraris Els verbs Àrees d'interès
 

 - Làmines elaborades per la Generalitat Valenciana.

El Carrer   El Saló            La Classe       
El Bany Els Numerals La Cuina
El Dormitori La Ciutat La Família
 
- Estructuració de frases.  Institut Carles Vallbona. WEB
Verb- veure                               Què fa? Què menja?                 Què fa? escriure  
Verb present indicatiu               Què fa?pintar?                           De què està fet?

 

- Adaptacions unitats didàctiques. Institut Carles Vallbona. WEB 
Unitat : La Classe- l'escola.                     Unitat: Els esports.

 

- Lectura sobre conceptes bàsics. Institut Carles Vallbona. WEB

 

- Mapes de les Comarques de Catalunya i Mapa Mundi. Elaborades per Viure a Catalunya. Generalitat de Catalunya. WEB
 

- Català inicial. Programa d'acollida. Quadern de l'alumne/a. CNL de Badalona i Sant Adrià 2009