castella_cap

Avaluació

 

Models de proves de Competències bàsiques

- Prova Cicle Inicial.
- Prova Cicle Mitjà.
- Prova Cicle Mitjà. Activitat oral. Correcció.

Departament d'ensenyament. WEB.  


Proves d'avaluació diagnòstica.

- Avaluació Competència Castellà. Curs 09- 10.   
- Avaluació Competència Castellà. Curs 10- 11.  
- Criteris correcció competència comunicativa llengua catalana i castellana. Proves 2009- 10.
- Criteris correcció competència comunicativa llengua catalana i castellana. Proves 2010- 11

Departament d'ensenyament. WEB.  
  

Proves d'avaluació de 6è de primària.

- Competència lingüística: llengua castellana (2008-2009)

Departament d'ensenyament. WEB.  


Altres proves.  


- Prueba de rapidez lectora. De 2o a 6o. Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears WEB
- Prueba de castellano. 2on ESO. Psicoreeduca. WEB