català_cap

Avaluació

 
Proves avaluació inicial.
 
- Proves d'Avaluació Inicial de llengua. Pedro Fabreg (escola Agnès Armengol) i Anna Maria Arché (Escola Joan Abelló) WEB  
        Prova de 1r       Prova de 2n        Prova de 3r        Prova de 4t
- Proves de llengua. De primer a quart de primària. Grup de treball. Sant Vicenç dels horts. Curs 2005-06.
- Pauta Avaluació de Llengua: Cicle Inicial Cicle MitjàCicle Superior EAP Esplugues de Llobregat.
-Mínims a assolir :Cicle Inicial,    Cicle Mitjà ,   Cicle Superior. EAP Priorat
- Proves de lectura i escriptura: (CI) Proves per detectar alumnes que poden ser susceptibles de ser atesos per l'especialista d'Educació Especial. Grup de treball de mestres d'ed. Especial de Mataró.WEB. 
- Prova avaluació Llengua: Prova per avaluar la lectura, la comprensió lectora i l'escriptura. Autor desconegut.
- Prova de reconeixement de les lletres (CI) Laia Jurado.
- Prova de rapidesa lectora. De segon a sisè. Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears WEB
- Proves de velocitat lectora elaborades pel CP s'Auba (Capdepera) Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears WEB
          Lectures dels alumnes i comprensió escrita (per a l'alumne)
          Full d'avaluació individual (per al professorat)
- Prova dels Mínims de llengua   (Cicle Inicial) Ceip Torre Llauder. WEB
- Prova dels Mínims de llengua (Cicle mitjà) Ceip Torre Llauder. WEB 
- Prova dels Mínims de llengua (Cicle Superior) Ceip Torre Llauder. WEB 
 

Models de proves de competències bàsiques.

Cicle Inicial

- Prova Cicle Incial
- Prova Oral Cicle Inicial - Làmina 1
- Prova Oral Cicle Inicial - Làmina 2
- Prova Oral Cicle Inicial - Làmina 3
- Prova Oral Cicle Inicial - Correcció

Cicle Mitjà

- Prova Cicle Mitjà
- Prova Cicle Mitjà. Làmines
- Prova Cicle Mitjà. Correccions
- Prova Oral Cicle Mitjà. Correcció
- Prova Oral Cicle Mitjà. Làmina

Cicle Superior

- Prova Cicle Superior- 1
- Prova Cicle Superior- 2
Departament d'ensenyament. WEB
 

Proves d'avaluació diagnòstica

Avaluació Competència Català. Curs 09- 10
- Criteris correcció competència comunicativa llengua catalana i castellana proves 2009- 2010

Avaluació Competència Català. Curs 10- 11.  
- Criteris correcció competència comunicativa llengua catalana i castellana proves 2010- 2011  

Departament d'ensenyament. WEB

Proves d'avaluació de 6è de primària.

- Competència lingüística: llengua catalana (2008- 2009)     
Departament d'ensenyament. WEB