educacio_cap

PLA INDIVIDUALITZAT


 - Model de PI que concreta molt els objectius. MODEL PI (CI),    MODEL PI (CM),     MODEL PI (CS) EAP Hospitalet Llobregat.   

 - Model de PI amb format horitzontal. PI Cicle Inicial,    PI Cicle Mitjà,     PI Cicle Superior.  
 - Model de PI per l'alumnat Nouvingut. PI  Nouvinguts. Institut d'Educació Secundària del Voltreganès  
 - Model de PI Secundària (LOE). Resum PI pares secundària. Sara Montfort i Lloret.


PROTOCOLS DE DETECCIÓ

El TDAH: detecció i actuació en l'àmbit educatiu. Generalitat de Catalunya. Departament d'ensenyament.
Les altes capacitats: detecció i actuació en l'àmbit educatiu. Generalitat de Catalunya. Departament d'ensenyament.
- Pauta d'observació  (P3)Pedro Fabreg (escola Agnès Armengol) i Anna Maria Arché (Escola Joan Abelló) WEB


- Protocols de detecció i actuació de la dislèxiaCol·legi de Logopedes de Catalunya (CLC)
 Detecció DislèxiaEducació Infantil  
 Detecció Dislèxia.  Educació Primària. Cicle Inicial.
 Detecció Dislèxia. Educació Primària. Cicle Mitjà.  
 Detecció Dislèxia. Educació PrimàriaCicle Superior.

 - Full de demanda per l'EAP. Generalitat de Catalunya Departament d'Educació.
 - Detecció NEE Llenguatge. Credav.
 

CONTROL DE COMPORTAMENT

- Graella  de seguiment dels alumnes. Laia Jurado.
- Graella de control de comportament. Secundària. Sara Montfort i Lloret. 
- Pauta alumnes conflictius. EAP Esplugues Llobregat.


COMPETÈNCIA SOCIAL

Habilitats socials. Resolució de conflictes. Grup de treball sobre competències socials. Pla de Formació de Zona. CRP d'Osona- Extenció Perafita. Curs 2005- 2006 i curs 2006- 2007.

-  Educació Infantil.    
-  Cicle Inicial.  
 Cicle Mitjà. 
 -  Cicle Superior.

Jocs pel diàleg. Fundació per la pau. WEB.

Educació emocional. Grup de treball sobre competències socials. Pla de Formació de Zona. CRP d'Osona- Extenció Perafita. Curs 2005- 2006 i curs 2006- 2007.

- Educació Infantil           - Infantil i inicial
- Inicial                            - Mitjà
- Mitjà i superior              - Superior
Les emocions, els sentiments i l'empatia.  Yolanda Roset Aguilé.  WEB 
 
Habilitats cognitives.  Grup de treball sobre competències socials. Pla de Formació de Zona. CRP d'Osona- Extenció Perafita. Curs 2005- 2006 i curs 2006- 2007.

Espacials:
- Educació Infantil         - Cicle Inicial         - Cicle Mitjà         - Cicle Superior.
Lingüístiques:
- Educació Infantil         - Cicle Inicial         - Cicle Mitjà         - Cicle Superior.
Matemàtiques:
- Educació Infantil         - Cicle Inicial         - Cicle Mitjà         - Cicle Superior.
 - Programa de competència social: Habilitats cognitives, Creixement moral i Habilitats socials. Educació Secundària obligatòria. 1r Cicle. Manuel S. M, Juana R. M. E, Margarita A. C.
- Programa de competència social: Habilitats cognitives, Creixement moral i Habilitats socials. Educació Secundària obligatòria. 2n Cicle. Manuel S. M, Juana R. M. E, Margarita A. C.
.
 NORMATIVA

-  Protocols per realitzar: dictàmens, PI Informe de reconeixement de les Necessitats Educatives Especials i per demanar els Auxiliars d'Educació Especial - pel curs 2012- 2013. Departament d'ensenyament. Generalitat de Catalunya.

 

Grup de treball sobre competències socials. Pla de Formació de Zona. CRP d'Osona- Extenció Perafita. Curs 2005- 2006 i curs 2006- 2007.