logo_cap

 
MATERIALS DE LECTURA
 
100 paraules ordenades de menys a més dificultat (paraules amb  síl.labes directes, indirectes, travades, etc)Bloc Racó de les Paraules  WEB
Vocabulari de lectoescriptura. Sons vocàlics, sons consonàntics segurs i sons consonàntics insegurs. Autor desconegut.
- Model de Lectura per alumnes amb dificultats. Escola Lloriana AEE.     
- Llistat de Síl·labes (per imprimir i retallar) Laura Boj.
 
Materials per exercitar la via lèxica.

- Denominació ràpida. Ramon Riera i Elisabeth Font. WEB 
- Lectures de paraules per a Cicle Inicial, Instruccions. Ramon Riera i Elisabeth Font. WEB
- Lectures encadenades,   instruccions. Ramon Riera i Elisabeth Font. WEB 
- Fixació visual en la lectura. Ramon Riera i Elisabeth Font. WEB
- Lectures repetides: Cicle Inicial,   Cicle Mitjà,   Cicle SuperiorInstruccions . Ramon Riera i Elisabeth Font. WEB 
- Cartronets de lectura ràpida: Vocabulari de lectura, plantilla de castronets de lectura ràpida. WEB 
- La meva llibreta de parlar (grups consonàntics). Mireia Cortina i Puig.  
 
 
CANÇONS AMB PICTOGRAMES
 
 
 
MORFOSINTAXI
 
- Confegir frases (3 elements). Família. Gemma Majoral Vilaseca. WEB
- Confegir frases (3 elements). Animals. Gemma Majoral Vilaseca.  WEB
- Confegir frases (3 elements). Reflexives. Gemma Majoral Vilaseca. WEB
- Confegir frases (4 elements). Família. Gemma Majoral Vilaseca. WEB
- Confegir frases (5 elements). Família. Gemma Majoral Vilaseca. WEB
- Tren de paraules. Gemma Majoral Vilaseca. WEB 
- Joc per treballar la concordança, persona i verb. Mercè Farré. WEB 
- Joc de les accions. Gemma Majoral Vilaseca. WEB
- Joc "Què tens?". Joc que serveix per treballar la morfosintaxi fent demandes sobre aliments i els estris per parar taula i cuinar. Gemma Majoral Vilaseca. WEB
 

CAMPS SEMÀNTICS

- Consciència semàntica. Aparellas les paraules amb les imatges.Gemma Majoral Vilaseca. WEB
- Consciència semàntica. Aparellas per semblances. Gemma Majoral Vilaseca. WEB
- Consciència semàntica. Completar la frase amb la paraula més adequada. Gemma Majoral. WEB
- Consciència semàntica. Quina relació tenen. Gemma Majoral Vilaseca. WEB
- Oca de les verdures. Gemma Majoral Vilaseca. WEB
- Oca dels animals domèstics. Gemma Majoral Vilaseca. WEB
- Oca de les fruites. Gemma Majoral Vilaseca. WEB
- Confegir paraules a traves de síl·labes. Gemma Majoral Vilaseca. WEB
2 síl·labes               2 síl·labes               2 síl·labes
3 síl·labes               3 síl·labes               4 síl·labes
 
 
MATERIALS FONÈTICA- FONOLOGIA

Jocs per Fonemes
 
 Joc B               Joc K                Joc D                Joc F               Joc G               Joc J
Joc L               Joc LL               Joc M               Joc N               Joc NY             Joc P
Joc R               Joc RR              Joc S                Joc T               Joc X               Joc Z
Gemma Majoral Vilaseca WEB

Consciència fonològica

Oca llarg- curt. Montse Molet. WEB  
- Oca de paraules 3 o + sil·labes. Anna Fontelles. WEB
- Juga amb els SonsDolors FarréWEB  
- El més bàsic sobre consciència fonològica. Gemma Majoral Vilaseca. WEB 

Oposició fonològica /k/ /t/

 - Oca de la carpeta. Mercè Farré. WEB
Quinto de sons Oclusius. Mercè Farré PerdiguerWEB  
- Joc de l'oca K-TTeresa Beaumont i Mireia Miralles. WEB
 
Discriminació /k/ i /g/  

 -  Joc de l'Oca. Gemma Majoral Vilaseca. WEB

Materials per treballar /r/ /l/ /d/
 
- Material per treballar L-R-DCristina Boronat. WEB
- Taula de classificació dels sons (R-L-D) Marisol Afonso. WE
- Escolta paraules (oposició R-L-D) Anna León. WEB
-Tria el so (R-L-D) Anna LeónWEB  
- Completa les frases amb paraules que contenen R-L-D. Anna LeónWEB
- Les diferents oposicions L-R-DAnna fontelles. WEB
- Oca L-R-DAnna FontellesWEB
- Loto L-R-DAnna FontellasWEB
- Omplir els buits de les paraules (L-R-D) Anna Fontellas. WEB
Mots encreuats R-L-DAnna Fontellas. WEB
Escriu R-L-D. Anna Fontellas. WEB
- Oca de l'esquirol R-L. Bet MartínWEB 
Oca L-DMontse Roqué. WEB  
- Exercicis per a articular el fonema RR. Mª José Martínez Parrilla. WEB
- Encadenat /r/ diferents posicions. Gemma Majoral Vilaseca. WEB 
- Domino /r/ inicial. Gemma Majoral Vilaseca. WEB
- Loto /r/ inversa. Gemma Majoral Vilaseca. WEB
- Joc de les travades amb L . Gemma Majoral Vilaseca. WEB
 
Materials per treballar les travades amb /r/. Gemma Majoral Vilaseca WEB
 
Joc de la BR            Joc de la CR            Joc de la DR               Joc de la FR 
Joc de la GR            Joc de la PR            Joc de la DR/TR          Joc de les travades amb R 
 
Materials per treballar /p/ /l/
 
-Oca lletra PAnna FontellesWEB
- Oca lletra LAnna Fontelles. WEB  
 
Materials per treballar /s/ /z/ 
 
- Joc  Oca S inversa. Montsé Roqué. WEB
- Oca de la S. Meritxell Ros. WEB
- Joc Oca S- Z. Mercè Farré. WEB 
- Loto /s/ sorda. Gemma Majoral Vilaseca. WEB
 
 
MATERIALS VARIS
 
- Domino lletra de pal i lligada. Encadenat per treballar l’associació de les lletres en lletra de pal i lligada. Gemma Majoral Vilaseca. WEB
- Joc de les vocals. Gemma Majoral Vilaseca. WEB
- Juguem amb Monosíl·labs. Loto Monosíl·labs   i  Encadenat Monosíl·labs. Gemma Majoral Vilaseca. WEB
- Llibreta d'onomatopeies. Mireia Cortina Puig.  
- Aspectes lingüístics i funcions del llenguatge DocumentLaura Boj.
- Aspectes Previs al Llenguatge. Document. Laura Boj.
- Exercicis d'estimulació auditivaLaura Boj.
- Registre per treballar la Succió DigitalGlòria Casellas.
 
 
AVALUACIÓ
 
- Avaluació velocitat lectora. CEIP Francesc Macià de Súria.
- Avaluació velocitat lectoraCeip s'Auba.
-Avaluació comprensió escritaCeip s'Auba.
- Model d' Avaluació de les sessions de Logopèdia / Model de junta d' AvaluacióLaura Boj.