mates_cap

Avaluació


Proves Avaluació Inicial

- Prova avaluació inicial Infantil ( 3 anys). Es racó des PT. WEB
- Proves d'Avaluació Inicial de llengua. Pedro Fabreg (escola Agnès Armengol) i Anna Maria Arché (Escola Joan Abelló) WEB
     Prova de 1r       Prova de 2n        Prova de 3r      Prova de 4t       Prova de 5è
- Pauta Avaluació de Llengua i Matemàtiques: Cicle InicialCicle Mitjà, Cicle Superior EAP Esplugues de Llobregat.
-Mínims a assolir :Cicle Inicial,     Cicle Mitja,    Cicle Superior EAP Priorat.
- Prova Matemàtiques (CI):  Proves per detectar alumnes que poden ser susceptibles de ser atesos per l'especialista d'Educació Especial. Grup de treball de mestres d'ed. Especial de Mataró. WEB.
- Avaluació inicial primer (CI) Més Recursos Educatius.
- Prova de numeració - matemàtiques (CI) Laia Jurado.
- Prova dels Mínims de Matemàtiques (Cicle Inicial) Ceip Torre Llauder. WEB
- Prova dels Mínims de Matemàtiques (Cicle mitjà) Ceip Torre Llauder.WEB
- Prova dels Mínims de Matemàtiques (Cicle Superior) Ceip Torre Llauder WEB  
- Avaluació inicialProves per avaluar les matemàtiques a Primària (de 1er a 6è). Autor desconegut.


Models de proves de competències bàsiques.

Cicle Inicial

- Prova de CB Cicle Inicial - 1
- Prova de CB Cicle Inicial - 2
- Prova de CB Cicle Inicial - 3
- Prova Oral Cicle Inicial de CB - Correcció
- Prova Oral Cicle Inicial de CB- Làmina

Cicle Mitjà

- Prova de CB Cicle Mitjà - 1
- Prova de CB Cicle Mitjà - 2
- Prova de CB Cicle Mitjà - 3
- Prova Oral Cicle Mitjà de CB - Correcció
- Prova Oral Cicle Mitjà de CB - Làmina

Cicle Superior

- Prova de CB  Cicle Superior -1
- Prova de CB Cicle Superior -2
- Prova de CB Cicle Superior -3
- Prova de CB Cicle Superior- 4 (TIC)

Departament d'ensenyament. WEB.


Proves d'avaluació diagnòstica.

Avaluació Competència Matemàtica. Quadern 1.  
Avaluació Competència Matemàtica. Quadern 2.  
- Criteris correcció competència matemàtica proves 2010/ 2011

 

Proves d'avaluació de 6è de primària

- Competència matemàtiques (2008-2009)