mates_cap

Numeració i càlcul


NUMERACIÓ

Educació Infantil

- Nombres amb punts. Reme Sanabria. WEB.
- Nombres en mirall. Eduardo Connolly. WEB
- Numeració del 0-7. Núria Capdevila. 
- Referents d'aula. Els números fins el 10. Idees Magistrals. WEB
           Els números per completar.  
           Els números amb imatges.  
           Els números contant amb els dits.  
- La direccionalitat dels números. Referent per penjar a l'aula. Més Recursos Educatius.
 

 Cicle Inicial

- Plantilles per treballar la numeració.
Numeració del 10-19                          Numeració del 101- 199
Numeració del 201- 299                      Numeració del 301- 399
- Referents numèrics. Grup de matemàtiques del C.P. Vicente Blasco Ibáñez, d'Elx. WEB
Dits 10 en 10                        Graelles nombres 100                        Linia numèrica gegant
Empremtes                          Graelles nombres 1000                       Linies numèriques
Ordinal Rosettes                  Targetes números 1 al 100                 Targetes números 1 al 1000
- La numeració del 0 al 100. El cuc dels números. Vivian Bran. WEB 
- Fitxa per treballar el signe igual/ no igual. Reme Sanabria.WEB
- Fitxes per treballar la línia numèrica. Reme Sanabria. WEB
  Sumes línia numèrica 1,     sumes línia numèrica 2.    
- Retallable línia numèrica 0- 109,   Retallable línia numèrica (2) 0-109.
- Fitxes per treballar la
 numeració del 0-99. Reme Sanabria.WEB
- Retallable desenes senceres més unitat. Reme Sanabria.WEB   
- Quin nombre sóc? Bloc la butxaca del mestre. WEB  
- Reforç de matemàtiques de 2n. Anna Fontseca Bayés.   
 

 Cicle Mitjà

- Material per treballar l' escriptura dels  nombres 0-1000. Reme Sanabria.WEB
- Graelles numèriques de l'1 al 1000.  Reme Sanabria.WEB  
- Repàs de Numeració 101- 1000. Eduardo Connolly . WEB    
- Calcular el doble i el triple. Reme Sanabria.WEB  

 
Cicle Superior

- Operacions amb nombres decimals. Més Recursos Educatius.  
- Recull d' activitats de matemàtiques. Bloc la butxaca del mestre. WEB 

 

 CÀLCUL

 Educació Infantil

- Targes per automatitzar càlculs. Reme Sanabria. WEB
- Sumes amb figures i correspondència amb nombres. Eduardo Connelly. WEB

 
Cicle Inicial
 
- Càlcul mental reflexiu. Grup de matemàtiques del C.P. Vicente Blasco Ibáñez. WEB
Estratègies de càlcul: Guia.
Nivell 0: treball amb números de l'1 al 10.
Nivell 1: treball amb la sèrie de 10 en 10 fins el 100.
Nivell 2: treball amb números de l'1 al 100.
Nivell 3: treball amb la sèrie de 100 en 100 fins el 1.000.
Nivell 4: treball amb números de l'1 al 1.000.
- Fitxes amb sumes d'una xifra. Wikisaber.   WEB
- Algoritme restes sense portar-ne . Reme Sanabria. WEB
- Algoritme restes portant-ne. Reme Sanabria. WEB
- Fitxes amb restes d'una xifra.Wikisaber   WEB
- Col·locar sumes o restes. Reme Sanabria. WEB
- La multiplicació. Antònia Rada. 
 

Cicle Mitjà

Restes portant.  Laia Jurado
- La resta portant. Maneres d'explicar-la. Marta Trullols.
- Iniciació a la multiplicació. Més Recursos Educatius.
- Les taules de multiplicar.Reme Sanabria. WEB
 Taula del 2                                  
Taula 2,3,4,5,6                           

- Fitxes per treballar la multiplicació i les taules de multiplicar. Generador de fitxes. GENMAGIC.ORG- Divisions per una xifra (taules del 2, 3, 4 i 5 ). RACÓ de PT. WEB - Les divisions - full d'estudi i prova. Més recursos educatius.  

 

 Cicle Superior  
- La divisió de dues xifres, explicada pas a pas. Més recursos educatius.   
 

Educació Secundària (ESO)

- Operacions amb nombres enters. Xevi Vilardell Bascompte. Xelu.net 
 

 LES FRACCIONS 

- Les fraccions. Cicle Mitjà. Leticia López Aira
- Les fraccions.Teoria i exercicis. Cicle Superior. Autor desconegut.
- Les fraccions. Roger Rey & Fernando Romero & Alfonso García. Genmagic.org.
- Les fraccions. 1r ESO. Celestí Bertran i Infante.
- Operacions amb fraccions. Olga Anglada, Pilar Simón, Mª José Utrilla.
- Les fraccions -full d'estudi i prova - Més recursos educatius.