mates_cap

Relacions i canvi

 

CICLE INICIAL

- Problemes Cicle Inicial. Antònia Roda. WEB
- Problemes Cicle Inicial - Primer- Escola SentforesWEB
- Problemes  Cicle Inicial - Segon- Escola Sentfores. WEB
- Problemes de Suma i Resta. Escola Sentfores.WEB

  

CICLE MITJÀ      

 - 30 Problemes 3 er. Vanesa Marín Palomo
- Problemes per 3 er de Primària. Suma, resta, multiplicació i divisió. Més Recursos Educatius.
- Problemes de Suma, Resta i Multiplicació. Escola Sentfores.WEB
 

CICLE SUPERIOR

- Problemes: 4 operacions bàsiques: Suma, Resta, Multiplicació i Divisió. Autor desconegut.

 

ESO

- Escacs  com a optativa de matemàtiques. Mercel Bonet i Verdú. WEB.